Hartkatheterisatie en meting van de druk in het hart en de longen (2023)

informatie vooraf

Welke voorbereidingen treft u een week voor uw opname?

 • Vraag uw apotheek om een ​​geneesmiddelenoverzicht. Deze heeft u nodig op de dag van opname.
 • Controleer of je de vragenlijst die je thuis krijgt al hebt opgestuurd. Op de achterkant van deze vragenlijst vindt u ook een vragenlijst over BRMO. BRMO is de afkorting voor bijzonder resistente micro-organismen. Alle bacteriën die ongevoelig zijn voor gangbare antibiotica noemen we BRMO. Op basis van uw BRMO-antwoorden bepalen we of er extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn tijdens uw ziekenhuisopname.
 • Breng de trombosedienst zo nodig op de hoogte van uw opname.
 • Als alles volgens plan verloopt, ben je dezelfde dag weer thuis. We raden u aan om iemand bij u te laten overnachten na de ingreep. Het ziekenhuis biedt om niet-medische redenen geen overnachtingen aan.
 • Terugkeren met de auto of fiets na de ingreep is absoluut onverantwoord. Ook raden wij af om met het openbaar vervoer te reizen. Regel het vervoer naar huis.
  Belangrijke informatie over uw toelating vindt u in de uitnodigingsbrief die u ontvangt.Volg zorgvuldig de instructies op het medicijn!

Welke voorbereidingen treft u de dag voor uw opname?
Neem het volgende mee naar het ziekenhuis:

 • Geneesmiddelenoverzicht van uw apotheek
 • indien van toepassing: doseringsschema trombosedienst
 • Uw medicatie in de komende 24 uur
 • indien nodig insulinepen en bloedsuikermeter
 • Identificatie
 • Afspraakkaart en uitnodigingsbrief
 • Easy-Fit broek (geen knoop en rits)
 • comfortabele binnenschoenen, pantoffels of pantoffels; eventueel warme sokken
 • een boek, tijdschrift, tablet of mobiele telefoon voor entertainment
 • Nachtkleding en toiletartikelen voor het geval u om medische redenen moet overnachten

Draag geen sieraden en verwijder nagellak (gel) en kunstnagels. Het is voldoende om nagellak of kunstnagel van één vinger per hand te verwijderen. Dit is nodig om het zuurstofgehalte in het bloed te meten. Gebruik geen bodylotion.

Welke voorbereidingen treft u op de opnamedag?

 • U kunt eten en drinken; je hoeft niet nuchter te zijn.
 • Verwijder je make-up en doe je sieraden af. Gebruik geen bodylotion.
 • Tijdens de ingreep kunt u uw hoortoestel, bril of kunstgebit gewoon blijven dragen.
 • U kunt op het afgesproken tijdstip aan de balie op afdeling A4 verschijnen. Als er geen bureau is, kunt u plaatsnemen op een van de stoelen bij de lift.

Bezoek is niet toegestaan ​​in de dagbehandeling. Ook is het niet mogelijk om mee te gaan naar de dagbehandeling.

(Video) Linker hartoorsluiting

Tijdens de opname wordt er voor eten en drinken gezorgd. Tijdens de dagbehandeling worden geen warme maaltijden geserveerd.

In de dagbehandeling zijn lockers aanwezig om uw (waardevolle) spullen in op te bergen. Het ziekenhuis kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, verlies of diefstal van uw eigendommen.

De opname

Op de afdeling dagbesteding
De verpleegkundige haalt u op bij de liften en brengt u naar de afdeling.

 • Tijdens uw verblijf wordt er een hartfilmpje gemaakt en wordt uw bloeddruk gemeten. U krijgt een operatiejas aan en indien nodig wordt uw pols en/of lies geschoren.
 • Eenmaal toegelaten, wacht je op je beurt. De verpleegkundige houdt u op de hoogte.
 • Uw opnametijdstip is niet het tijdstip waarop de ingreep plaatsvindt. Het programma kan worden ingehaald vanwege calamiteiten of het overschrijden van het vorige behandelplan. Het kan zelfs gebeuren dat de procedure moet worden uitgesteld tot een andere dag. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor eventuele financiële gevolgen van deze vertraging.

geen CHC

Als u aan de beurt bent, wordt u naar de hartkatheterisatiekamer gebracht waar u wordt opgewacht door het verpleegkundig team. Het team bestaat uit een cardioloog en drie hartcatheterverpleegkundigen.

U kunt plaatsnemen op de behandelbank en verbonden zijn met de bewakingsmonitor. Hart- en longdruk worden gemeten via een liesader. Hartkatheterisatie wordt gedaan via een slagader in de pols of lies.

Nadat de huid is ontsmet, wordt u afgedekt met een steriele doek. U krijgt een plaatselijke verdoving, waarna de cardioloog een slangetje in uw ader (lies) en slagader (pols of lies) brengt.

Eerst wordt de druk in het hart en de longen gemeten. Dit gebeurt vanuit een ader in de lies. De cardioloog brengt een dun slangetje (katheter) in uw hart. Het duwen en verplaatsen van de katheter doet geen pijn. De katheter wordt met röntgenstralen geplaatst en op verschillende plaatsen wordt de bloeddruk gemeten. Tijdens het onderzoek zal de cardioloog u regelmatig vragen om in en uit te ademen en de adem kort in te houden, zodat de bloeddrukmeting in hart en longen niet wordt beïnvloed door de ademhaling.

Vervolgens wordt een hartkatheterisatie uitgevoerd. Dit gebeurt vanuit een slagader in de lies of pols. De cardioloog brengt een dun slangetje (katheter) in uw hart. Over het algemeen doet het geen pijn. Contrastmiddel wordt via de katheter in de kransslagaders gespoten. Vervolgens brengen we uw kransslagaders in beeld met röntgenfoto's. Uw linkerventrikel kan ook worden gevisualiseerd, met een tijdelijke warmtereactie van het hele lichaam.

(Video) LIVE OPERATIE: Dotterbehandeling Catharina Hart- en Vaatcentrum

Om uw kransslagaders van alle kanten goed te kunnen zien, verandert het röntgenapparaat dat boven u hangt voortdurend van positie. Soms komt het röntgenapparaat te dicht bij uw lichaam.

Het is belangrijk om uw cardioloog of verpleegkundige te laten weten of u tijdens de procedure druk op de borst, pijn of ongemak ervaart.

De duur van de procedure is afhankelijk van verschillende factoren. Het is daarom moeilijk te zeggen hoe lang de procedure zal duren.

Na de ingreep bespreekt de cardioloog de testresultaten en eventuele vervolgbehandelingen met u. Als er afwijkingen worden gevonden in de kransslagaders, worden de testresultaten voorgelegd aan het hartteam. Het hartteam bespreekt met u welke behandeling voor u het meest geschikt is.

Het resultaat hiervan kan zijn:

 • medicatie
 • Meting van de vernauwing van uw kransslagaders (FFR-meting)
 • Angioplastiek met stentplaatsing (PCI)
 • Bypass/Bypass-Chirurgie (CABG)
 • hartklep operatie

complicaties

Hoewel een hartkatheteronderzoek en drukmeting in het hart en de longen doorgaans vlot verlopen, willen wij u graag informeren over mogelijke complicaties. De cardioloog heeft dit vooraf met u besproken. De cardioloog die de procedure bestelt, weegt altijd het risico van deze complicaties af tegen het voordeel van de procedure.

Mogelijke complicaties zijn:

 • Blauwe plekken in de lies of pols
 • bloeden
 • hartritmestoornissen
 • Overgevoeligheidsreactie op het contrastmiddel
 • lichte tot matige verslechtering van de nierfunctie
 • pijn op de borst
 • lage bloeddruk

Ernstige complicaties kunnen zijn:

(Video) Alcoholablatie bij verdikte hartspier

 • Vorming van een bloedstolsel dat kan leiden tot een hartaanval of beroerte
 • Vorming van een bloedstolsel dat kan leiden tot longembolie of trombose
 • Kortademigheid door overbelasting van het hart
 • schade aan bloedvaten
 • inwendige bloedingen
 • ernstige verslechtering van de nierfunctie
 • in zeldzame gevallen: overlijden

Rijnstate heeft een samenwerkingsverband met het Radboudumc in Nijmegen en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Als een acute hartoperatie nodig is vanwege een ernstige complicatie die optreedt tijdens of na de ingreep, dan zullen wij u overplaatsen naar een van deze centra. Dat is zeldzaam.

Na de operatie in het dagverblijf

Na afloop van de ingreep keert u terug naar de dagbehandeling.
U bent één tot zes uur op bedrust. De verpleegkundige controleert uw bloeddruk, hartslag en waar de slagader is doorboord. Ook wordt er een hartfilmpje opgenomen.
Omdat u tijdens de ingreep contrastmiddelen heeft gekregen, is het belangrijk dat u na de ingreep voldoende drinkt. Het is belangrijk dat u het de verpleegkundige vertelt als u druk of pijn op uw borst voelt, of als u zich onwel voelt.

Post operatie via de lies en pols
Nadat u de slang uit de ader heeft gehaald, wordt u ongeveer tien minuten stevig in de liesstreek gedrukt. Dan krijg je een pleister en moet je een uur in bed liggen. Het is belangrijk om uw been niet te buigen of uw hoofd op te heffen. Hierdoor kan de ader goed genezen. Ze mogen tijdens bedrust niet naar het toilet, dus moeten ze een pot of urinoir gebruiken. Je hebt een bubbelband om je pols die het gat in de slagader afsluit. De band wordt in fasen leeggelopen gedurende vier tot vijf uur. De armband wordt verwijderd en u wordt nog een uur geobserveerd.

Na een liesoperatie
Uw dijbeenslagader kan op twee manieren worden afgesloten, namelijk:

 • handmatig knijpen van de slagader
  Als wordt besloten de arteria femoralis te implanteren, wordt er gedurende ongeveer tien minuten nadat de tube is verwijderd, stevige druk uitgeoefend op de lies. Vervolgens wordt er een drukverband bij u aangebracht en moet u vier uur in bed liggen. Het is belangrijk om uw been niet te buigen of uw hoofd op te heffen. Hierdoor kan de slagader goed genezen. Ze mogen tijdens bedrust niet naar het toilet, dus moeten ze een pot of urinoir gebruiken. Nadat het verband is verwijderd, blijft u ter observatie een uur in de dagbehandeling.
 • Het inbrengen van een tampon, ook wel angioseal genoemd
  Een angioseal lost na drie maanden vanzelf op. Na het inbrengen van de Angio-Seal moet u een uur in bed blijven liggen. U mag uw been niet buigen of uw hoofd optillen. Hierdoor kan de plug goed hechten en kan de slagader goed genezen. Na bedrust blijft u nog een uur ter observatie op de afdeling.

Uw medicatie-inname blijft ongewijzigd. Als er iets verandert, laat de arts of verpleegkundige u dat weten.

U krijgt een routebeschrijving naar huis voordat u naar huis rijdt.

Regels voor thuis wonen

Post operatie via de lies en pols
De eerste 24 uur na de ingreep kunt u de gepiercete arm niet gebruiken. Ter ondersteuning krijgt u een draagdoek. Na 24 uur kunt u uw dagelijkse bezigheden hervatten. Licht huishoudelijk werk is geen probleem. Laat de eerste vijf dagen na het onderzoek uw pols rusten door niet meer dan tien pond op te tillen. Voor de lies adviseren wij u om 24 uur te ontspannen. U kunt het verband en de pleister na 24 uur van uw pols en lies verwijderen.

Wanneer u weer aan het werk kunt, hangt van veel factoren af ​​en verschilt per persoon en beroep. De dag na de ingreep kunt u beter niet werken. Bij zwaar lichamelijk werk raden we aan om na vijf dagen te beginnen. U kunt na 24 uur weer instappen in het openbaar vervoer. Wij adviseren u voorzichtig te zijn bij het fietsen en het besturen van een brom-, snor- of snorfiets. Als u een hartaanval heeft gehad, mag u tot vier weken na het incident niet autorijden.

(Video) Dotter- en stentbehandeling

Uw pols kan na de ingreep enige tijd, soms weken, blauw en gevoelig blijven. Het komt ook voor dat patiënten hoofdpijn, duizeligheid of een licht wazig zicht hebben door het gebruikte contrastmiddel tijdens de ingreep. We raden je aan om goed te drinken.

Na een liesoperatie
In de eerste 24 uur na de ingreep moet u uw gepiercete been zoveel mogelijk ontlasten. Dat betekent dat je niet lang kunt lopen of staan ​​en dat je geen gewichten kunt heffen. Vermijd indien mogelijk trappen lopen. Als u een trap moet beklimmen, ga dan langzaam, stap voor stap.

Als je niest, hoest of verrekt, druk dan stevig met je hand in de lies waar je gestoken bent om tegendruk te creëren.
Na 24 uur kunt u uw dagelijkse bezigheden hervatten. Licht huishoudelijk werk is geen probleem. Spaar de lies de eerste vijf dagen na de ingreep door niet meer dan vijf kilo op te tillen. U kunt de liespleister na 24 uur verwijderen.

Wanneer u weer aan het werk kunt, hangt van veel factoren af ​​en verschilt per persoon en beroep. De dag na de ingreep kunt u beter niet werken. Bij zwaar lichamelijk werk raden we aan om na vijf dagen te beginnen. U kunt na 24 uur weer instappen in het openbaar vervoer. Wij adviseren u voorzichtig te zijn bij het fietsen en het besturen van een brom-, snor- of snorfiets. Als u een hartaanval heeft gehad, mag u tot vier weken na het incident niet autorijden.

Uw lies kan enige tijd, soms weken, een beetje blauw en gevoelig zijn na de procedure. Het komt ook voor dat patiënten hoofdpijn, duizeligheid of een licht wazig zicht hebben door het gebruikte contrastmiddel tijdens de ingreep. We raden je aan om goed te drinken.

Als er een plug (angio-seal) in uw lies is geplaatst, mag u de eerste vier dagen na de ingreep niet douchen, zwemmen of naar de sauna gaan. je kunt douchen Na drie maanden werd Angio-Seal ontbonden.

ontslag

Als alles volgens plan verloopt, kunt u dezelfde dag naar huis. Is een langer verblijf om medische redenen noodzakelijk, dan wordt u doorverwezen naar de afdeling hartziekten of hartbewaking. Hier geldt een andere bezoekregeling dan bij dagbehandeling.

U ontvangt binnen twee weken een brief met vervolgafspraken per post.

(Video) AN Q7 L training hart en bloedvaten

Bij problemen kunt u contact opnemen met:
HCK-planning: 088 - 005 6568 (tijdens kantooruren)
Hart EHBO: 088 - 005 6117 (buiten kantooruren)
In een acute situatie: Bel 112

Videos

1. Hartvolgers 20 juni 2018. Week van het Hartritme. Sessie 2.
(Street Doctor)
2. Hart.volgers: Het leven ná hartfalen
(Street Doctor)
3. Presentatie Hartinfarct, de meest voorkomende oorzaak van een hartstilstand; Drs. Broers, cardioloog
(Reanimatie-estafette Limburg)
4. Charity Tillemann-Dick: After a lung transplant, an aria
(TED)
5. Hoorcollege deel 1 hartinfarct
(Healthy Heart Fund_Dept Cardio Sciences KU Leuven)
6. harte wat vergewe movie
(Germano Moses)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 08/17/2023

Views: 6252

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.